Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta je neziskovou organizací. Založeno bylo roku 2006 paní Mgr. Hanou Onderkovou. Od roku 2013 vykoná funkci předsedkyně Petra Pucherová.

Hlavním předmětem činnosti sdružení a jejím cílem je rozvoj znalostí a provádění praktické aplikace hipoterapie jako léčebné rehabilitace na koni. Organizování a realizace volnočasových aktivit dětí a mládeže, umožnit jim styk se zvířetem, jízdu na koni a zapojit je do práce kolem zvířat k tomuto účelu speciálně vychovaných. Dále pak sportovní výcvik jezdců a koní.

Cíle sdružení jsou:
a. popularizace a provádění hiporehabilitace (rehabilitace pomocí koně) jako léčebně rehabilitační metody a AVK
b. environmentální výchova dětí
c. léčebně preventivní jízdy na koních a návazné rekondičně-rehabilitační činnosti,
d. příprava a výcvik jezdců a koní
e. zájmová činnost zdravých lidí i zdravotně handicapovaných jedinců v oblasti péče o koně, ekologické výchovy,
f. pomoc zdravotně postiženým osobám a jejich rodinám v integraci a socializaci ve společnosti,
g. canisterapie se psy
h. pomocí dotací a sponzorských darů rozvíjet užívané zařízení a zkvalitňovat poskytované služby
i. vedení členů i ostatních návštěvníků OSH Baneta k dodržování základních etických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti chovu koní a jezdeckého sportu,
j. agroturistika
k. péče o koně, ustájení koní

Naše stáje sídlí v krásné krajině v Janově u Litomyšle, která se v koňském světě v minulosti proslavila převážně závody Zlaté podkovy v military. V Janově je překrásné kopcovité prostředí stvořené přímo pro koně. Členitý terén je vhodný nejen k tréninku koní, ale i pro dobrodružné vyjíždky do přírody.

K dispozici pro klienty máme:

 • nástupní rampu
 • bezbariérový přístup
 • parkoviště
 • dětské hřiště
 • přes léto pro děti trampoliua
 • sedlovnu, WC, sprchový kout
 • zastřešený stylový bar

K dispozici pro koně máme:

 • 7 vnitřních boxů
 • pastviny, výběhy
 • pískovou jízdárnu
 • skokový materiál
 • mycí kout
 • sedlovnu
Úzce spolupracujeme se Stájí Pucher .