Petra Pucherová

jezdecká a cvičitelská licence

Item Title
 • 1997 - 10. místo na Mistrovství ČR v parkurovém skákání s klisnou Biankou
 • 1999 složení zkoušky Cvičitel jezdectví ČJF
 • 2000 pracovní jezdec ve špičkové military stáji ve Švýcarsku
 • Od roku 2006 činnost v OSH Baneta
 • účast v parkurových soutěžích do stupně "S"
 • preventivní ježdění dětí od 2 let
 • příprava jezdců na ZZVJ, výcvik koní a jezdců
 • organizování akcí pro děti, Mateřské školy, jezdecké závody atd.
kurzy:
- přirozené komunikace koní
- veterinární kurz s MVDr. D. Švehlovou
- hodnotitelů exteriérů koní plemene ČT
- doškolovací kurz cvičitelů s D. Čápovou

Mgr. Hana Onderková

magisterské studium na FTK UP Olomouc (2003)

Item Title
 • Speciální příprava v metodice hiporehabilitace
 • Synergická reflexní terapie
 • Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě
 • Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie
 • Terapie skolióz dle Schrotové
 • Rok 2006 zakladatelka Občanského sdružení hiporehablitace Baneta
 • Hlavní fyzioterapeutka Občanského sdružení hiporehablitace Baneta

Miroslav Pucher

jezdecká a cvičitelská licence

Item Title
 • 1970-1989 působil v Jezdeckém klubu Janov
 • JK Janov úspěšně reprezentoval několik let v soutěžích military, v parkurech do stupně "ST"
 • několikrát zvítězil v soutěžích military ve Zlaté podkově v Janově i v Humpolci
 • od roku 1989 se věnuje výcviku a chovu koní v Janově u Litomyšle
 • stará se o chod stáje a budování zázemí
 • organizování jezdeckých závodů atd.

Jana Pucherová

canisterapie

Item Title
 • rozhodči pro canisterapii
 • canisterapie s klienty OSH Baneta
 • psí show pro děti


Dis. Petra Koukalová

fyzioterapeutka

 • provádí hipoterapieMgr. Lucie Patočková

fyzioterapeutka

 • provádí hipoterapieAnna Petrová

vzdělávací programy, ekovýchova

 • environmentální programy pro děti
 • tvořivé dílny pro děti
 • výpomoc s organizací akcíIng. Marcela Smékalová

grantové programy

 • administrativa
 • grantové programy